Välj en sida

Belåna era fakturor och få betalt inom 24 timmar.

belånafakturor

Så här arbetar vi med fakturabelåning

!
Registrera den belånade fakturan
a
Vi registrera fakturan och belånar summan
Summan utbetalas till en viss procensats av fakturabeloppet
w
Vi tar hand om efterservice av fakturan och betalar ut resten när fakturan är betald.

Belåna fakturor genom fakturabelåning

Genom att belåna fakturor kan ert företag fortare få in pengar på företagskontot. Fakturabelåning är en slags factoring som hjälper er att stärka kassaflödet. Detta då ni slipper vänta på betalningen från er kund innan pengarna kommer in på kontot. Långivaren lånar helt enkelt ut pengar mot era kundfakturor och låter er därmed få tillgång till pengarna på direkten. Detta istället för att behöva vänta flera veckor eller månader på att få betalt.

Vad är fakturabelåning?

Fakturabelåning är ett sätt för företag att låna pengar mot beloppet på en kundfaktura. Genom att belåna fakturor kan ni förbättra ert kassaflöde samt få pengar att betala löner och leverantörer med. Pengarna kan även återinvesteras i företaget för att möjliggöra en snabbare tillväxt än om ni hade tvingats vänta på betalningen.

Generellt sett kan ert företag låna mellan 60-95 % av fakturabeloppet. Traditionellt sett har så inte varit fallet – bankerna har vanligtvis använt sig av en annan lösning. De har betalat ut 70 % av fakturabeloppet direkt när ett företag har finansierat fakturan och resterande 30 % när kundfakturan är betald. Detta har att göra med att fakturabelåning är en tjänst som används när mottagaren av fakturan inte bedöms vara kreditvärdig för beloppet.

Vi på Qred ser dock ett problem med detta: framför allt innebär detta upplägg merjobb för ert företag i form av extra bokföring. När transaktionen delas upp på två fakturor får ni två betalningar att bokföra. Därför har vi bestämt att inte jobba på detta sätt med en större utbetalning på 70 % och en mindre sådan på 30 %. När ni väljer att belåna fakturor hos oss får ni istället hela fakturabeloppet minus avgifter på en och samma gång.

Vilka är fördelarna med att belåna fakturor?

Ett företags framgång bestäms ofta av dess förmåga att hantera flödet av pengar in i företaget och ut ur detsamma. Det kan dock vara stundtals utmanande att upprätthålla ett sunt kassaflöde i ett företag som växer så det knakar. Detta gäller oavsett vilken bransch som ert företag är verksamt i. Tillväxten och förmågan att leverera ordrar är ofta starkt kopplad till företagets likviditet.

Fakturabelåning är ett effektivt sätt att överbrygga gapet mellan försäljningstillfället och det tillfälle då kunden betalar sin faktura. Denna tidsperiod är vanligtvis 30 till 60 dagar lång. När ert företag väljer att belåna fakturor kan alltså tiden till betalning kortas ner väsentligt. Faktum är att ni ofta kan få hela fakturabeloppet minus avgifter inbetalt inom bara någon dag.

Fördelarna med fakturabelåning

Några av de främsta fördelarna med fakturabelåning är att denna finansiering:

 • Ni får omedelbar tillgång till pengar utan att ta ett företagslån. Att belåna fakturor är ett sätt att låna pengar med fakturorna som säkerhet. Det är också en form av finansiering som generellt sett går fortare att säkra än lån eller andra finansieringsalternativ. Detta då en kundfaktura är en väldigt bra säkerhet för långivaren att luta sig mot. Ni slipper vänta de sedvanliga 30 till 60 dagarna på betalning – betalningen kommer ofta redan samma dag som kundfakturorna belånas.
 • Ert kassaflöde förbättras när ni jobbar med större projekt. Som företag har ni ofta stora kostnader när ni utför lite större projekt. Dessutom tar det vanligtvis lite längre tid att få in betalningen för dessa. Därmed är risken stor att kassaflödet är allt annat än starkt under projektets gång. Men med fakturabelåning kan ni stärka kassaflödet och därmed med med gott självförtroende ta er an större uppdrag.
 • Ett starkt kassaflöde möjliggör en stark tillväxt i företaget. Ett företag behöver ett starkt kassaflöde för att kunna växa sig större. Det kan finnas många olika skäl till varför ni eftersträvar tillväxt. Som ett större företag kan ni få enklare att låna pengar och betala era leverantörer. Därför är kassaflödet att betrakta som en viktig resurs som inte bör negligeras.
 • Välj hur mycket pengar ni behöver och hur ofta. En stor fördel med fakturabelåning är att ni själva kan välja vilka fakturor ni vill belåna. Ni behöver inte belåna alla fakturor hela tiden utan har en stor valfrihet. Därmed kan ni anpassa er belåning av kundfakturor utifrån hur mycket pengar ni behöver och hur ofta. Ni kan helt enkelt låta kassaflödet bestämma i vilken utsträckning ni ska belåna era kundfakturor.

Vad är haken?

Det låter förstås fantastiskt att kunna belåna fakturor och få tillgång till pengarna redan samma dag eller nästa arbetsdag. Men om någonting verkar vara för bra för att vara sant finns det ofta någon hake. Så vad är då haken med fakturabelåning, undrar du förmodligen?

Haken är i sammanhanget väldigt liten och består av en kostnad för tjänsten. Kostnaden består dels av en avgift för belåningen och dels en ränta för densamma. Nedan kan du läsa mer om dessa kostnader!

Avgift och ränta

Långivaren vill förstås ha någonting i gengäld för att tillhandahålla denna tjänst. Därför tas en avgift ut på fakturasumman – vanligtvis rör det sig om cirka 2-5 % av fakturabeloppet.

Dessutom debiteras ni en ränta som beräknas utifrån fakturarisk och belåningsgrad. Räntan sätts individuellt och blir ofta högre om ert företag har:

 • gjort en förlust
 • betalningsanmärkningar
 • en kort historik med två eller färre bokslut
 • bytt företrädare på senare år.

Däremot påverkas räntan istället positiv riktning om ni:

 • belånar alla era kundfakturor
 • har ett upparbetat och väl fungerande samarbete med ett bolag som erbjuder factoring
 • ställer ut fakturor på större företag, kommuner eller staten
 • kan erbjuda annan säkerhet för fakturan än kundfakturan i sig.

Genom att belåna fakturor kan ert företag få omedelbara betalningar av era kundfakturor. De pengar som frigörs genom denna finansiering kan ni använda i företaget på olika sätt. Ni kan till exempel använda pengarna för att köpa fler lagervaror eller göra andra investeringar.

Qred ger er morgondagens kassaflöde redan idag

Qred erbjuder ert företag möjligheten att belåna fakturor. Med hjälp av vår fakturabelåning kan ni förbättra kassaflödet och få betalt för era kundfakturor på direkten. Vi betalar skyndsamt ut hela fakturabeloppet exklusive avgifter. Utbetalningen görs redan samma dag eller under nästkommande arbetsdag.

Kontakta oss för att få mer information om våra factoringtjänster! Vi hjälper er att få morgondagens kassaflöde redan idag!

Du kan räkna med oss!

Finansinspektionen

Qred är registrerat hos finansinspektionen

 

BankID

Vi använder oss av BankID för en snabb och säker identifiering.

Småföretagarnas

Småföretagarnas Riksförbund är en organisation för svenska småföretagare.

Vanliga frågor och svar

När bör man överväga faktura belåning?

Fakturabelåning kan vara ett bra alternativ för företag som önskar öka sitt kassaflöde och likviditet i verksamheten. Fakturabelåning utan regress menas betyder att factoringbolaget tar hela risken med att driva skulden utan att återkräva pengarna av dig.

Vad kostar det att belåna sina fakturor?

Priset för att belåna sina fakturor baseras på flera olika faktorer såsom företagets historik, kreditvärdighet, risk mfl. Från beloppet kostar det vanligtvis mellan 2-6 % att belåna sina fakturor inklusive avgifter och kostnader. Fyll i kom igång fliken för att ta reda på exakt priserna för fakturabelåning och hur det kan hjälpa ditt företag.

         

Qred Factoring AB
559221-0180
Tulegatan 15
113 53 Stockholm
 Kontakta oss
010-138 83 53
factoring@qred.com

Copyright 2020 - Qred Factoring AB, All rights reserved.

ekonomibloggar.nu